Tecnoloxía & cidadanía

Son fins da nosa asociación, entroutros:

  • A investigación sobre temas relacionados coa sustentabilidade, con especial fincapé nas súas facetas ecolóxica, antropolóxica, social, política, económica, cultural e tecnolóxica.
  • A investigación sobre o uso sostible, saudable e democratizador da tecnoloxía no contexto dunha cidadanía responsable.
  • A difusión social desas investigacións e, en xeral, das ditas temáticas.
  • A promoción social de valores relacionados coa sustentabilidade.
  • A educación en torno a ditos valores e á súa aplicación nos diversos ámbitos da vida.

Resumo de actividades relacionadas con esta área

(Pendente de actualizar.)

  • 2015: Tradución de guía sobre violencia sexual dixital de castelán a galego, para PantallasAmigas.
  • 2014-…: Creación e xestión do servizo LegadoWeb para a conservación indefinida de contidos de interese na WWW.
  • 2012: Asesoramento á revista Hincapié para a posta en marcha da súa nova etapa online.
  • 2011-2012: Colaboración con PantallasAmigas para a difusión online da cidadanía dixital responsable.
  • 2011-2012: Distribución da publicación Rebelaos en diversos lugares das provincias de A Coruña e Bizkaia

(Parte das nosas actividades son realizadas como contribución sen ningunha compensación económica, outras como troco e outras como servizos contratados.)