Actualizamos tarifas de envío de libros

Desde hoxe os custos de envío dos nosos produtos están actualizados conforme as tarifas vixentes no servizo español de Correos en 2019. Até o de agora viñamos aplicando unhas tarifas antigas e que non discriminaban entre localidades de destino pequenas ou grandes. Porén, desde hai uns poucos anos, Correos aplica unhas tarifas discriminatorias (nos envíos […]